بازی های خوب برای بچه های خوب 1


بازی های خوب برای بچه های خوب (1)

قابل اجرا در گوشی های همراه و کامپیوتر آشنایی کودکان و نوجوانان با نماز در قالب 6 بازی جذاب و کاملاً انیمیشن همراه با انیمیشن

آموزشی نمازهای پنجگانه،وضو و تیمم بازی چیدمان اجزای نماز به صورت قطعات درخت

دانلود