کارگر بی مزد

بچه ها سلام 5
مجموعه داستان های اهلبیت (ع) به صورت انیمیشن برای کودکان و نوجوانان
داستان امام رضا ع و گنجشک
داستان جاذبه امام حسن (ع)

ادامه مطلب...

جاذبه امام حسن

بچه ها سلام 5
مجموعه داستان های اهلبیت (ع) به صورت انیمیشن برای کودکان و نوجوانان
داستان امام رضا ع و گنجشک
داستان جاذبه امام حسن (ع)

ادامه مطلب...

منم بچه مسلمان

بچه ها سلام 5
مجموعه داستان های اهلبیت (ع) به صورت انیمیشن برای کودکان و نوجوانان
داستان امام رضا ع و گنجشک
داستان جاذبه امام حسن (ع)

ادامه مطلب...

بچه ها قصه (1)

بچه ها سلام 5
مجموعه داستان های اهلبیت (ع) به صورت انیمیشن برای کودکان و نوجوانان
داستان امام رضا ع و گنجشک
داستان جاذبه امام حسن (ع)

ادامه مطلب...

مسافرخدا

مسافرخدا

قابل اجرا در گوشی های همراه و کامپیوتر و mp3 player ،مناسک حج-آموزش مصور حج-دعاها و زیارت های حج

ادامه مطلب...

غدیرنامه

غدیرنامه

برای اولین بار جامع ترین نرم افزار غدیر خم در فضای سه بعدی با موضوعات امامت-خطبه غدیر-اهمیت غدیر-غدیر در ادب و شعر

ادامه مطلب...

بچه ها قصه (1)

بچه ها قصه (1)

مجموعه داستان های اهلبیت (ع) به صورت انیمیشن برای کودکان و نوجوانان  داستان امام رضا (ع) و گنجشک

ادامه مطلب...

بچه ها سلام (4)

بچه ها سلام (4)

قابل اجرا در گوشی های همراه و دستگاه دی وی دی جهت آشنایی نوجوانان عزیز با بعضی از آداب اسلامی و آداب معاشرت و زندگی

ادامه مطلب...

بچه ها سلام (3)

بچه ها سلام (3)

قابل اجرا در گوشی های همراه و دستگاه  دی وی دی آداب همسایه داری-آداب خوشرویی کلیپ سرود-داستان انیمیشن

ادامه مطلب...

بچه-ها سلام (2)

بچه-ها سلام (2)

قابل اجرا در گوشی های همراه و دستگاه دي وی دی - آداب بیماری-آداب صله رحم - کلیپ سرود-داستان انیمیشن

ادامه مطلب...